FOTO TƏŞKİLATLAR

Beynəlxalq foto təşkilatlar

Beynəlxalq Foto Sənəti Federasiyası
Beynəlxalq Bədii Fotoqraflar Assosiasiyası
Qlobal Fotoqraflar Birliyi
Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyəti
Asiya Fotoqraflar Birliyi
Bolqarıstan Fotoqrafiya Akademiyası
(Bolqarıstan)
Green Go Klubu
(Hindistan)
Sille Sanat Sarayı
(Türkiyə)