İDARƏ HEYƏTİ

Gilavar Foto Klubu ictimai birliyinin İdarə Heyətinin, Katibliyinin və Nəzarət-Təftiş Komissiyasının üzvləri
İDARƏ HEYƏTİ
Sədr
Rəşad Mehdiyev
Sədr müavini
Dilavər Nəcəfov
Üzv
Rauf Hacıyev
Üzv
İsgəndər Qənbərov
Üzv
Kərim Abbadov

KATİBLİK

Baş katib
Bəxtiyar Məmmədov
Mətbuat katibi
Səxavət Quliyev
Beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinator
Esmira Əliyeva
Videoqraf
Atif Abutalıbov
Fotoqraf
Yaqub Cəfərov

NƏZARƏT-TƏFTİŞ KOMİSSİYASI

Sədr
Elnur Abbasov
Üzv
Teymur Məmmədov